Disclaimer

Galdermas mål är att uppmuntra till en öppen och respektfull dialog om ämnen som publiceras på våra webbplatser och sociala kanaler. Vi välkomnar därför fans att engagera sig på vår webbplats och sociala kanaler. Observera att Galderma inte stödjer några åsikter som inte uttryckligen har postats av oss. Dessutom är Galderma inte ansvariga för korrektheten i påståenden, information, råd eller kommentarer som postats av fans. Galderma uppmuntrar besökare på den här sidan att respektera andra medlemmar och att följa sociala medie-leverantörers användarvillkor.

Eftersom Galderma arbetar i en reglerad industri, så tillåts vi inte att engagera oss i diskussioner kring läkemedelsprodukter. Vänligen avstå från att nämna Galdermas läkemedel eller våra konkurrenters. Galderma förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer som refererar till läkemedel.

Galderma har som läkemedelsföretag skyldighet att rapportera alla biverkningar som uppges på sidan. Galderma har skyldighet att kontakta personer som uppger biverkningar associerade till något av Galdermas produkter samt att personuppgifter sparas i enlighet med regler för biverkningsrapportering. Vill du rapportera in en upplevd biverkning vänligen kontakta oss på nordicsafety@galderma.com

Galderma förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som strider mot företagets policy. Inlägg eller kommentarer som är:

  1. ärekränkande, nedsättande, hatiska, trakasserande, hotfulla eller obscena
  2. kränker någon annans upphovsrätt eller immateriella rättighet
  3. uppmuntrar eller främjar illegal verksamhet
  4. är bedrägliga, felaktiga eller vilseledande
  5. är sexuella eller på annat sätt stötande i bild eller skrift
  6. innehåller spam eller syftar till att orsaka tekniska avbrott på denna sida
  7. Innehåller medicinska/hälso-råd eller erbjudande om detta
  8. inte rör ämnet; eller
  9. bryter mot någon lokal, statlig, federal och/eller internationell lag eller föreskrift.

Personer som upprepade gånger postar material som faller i ovanstående kategorier kommer att avlägsnas och/eller förbjudas att delta på den här sidan.

Om du har fått ett inlägg borttaget och inte förstår varför, så tveka inte att kontakta oss på nordic@galderma.com.